MAPA

Specializovaná mapa vznikla v rámci projektu „Analýza využitelnosti evropských příkladů dobré praxe v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (TD03000364)“, financovaného z programu Omega Technologické agentury České republiky (TAČR). Výstupem projektu je specializovaná mapa, která má za cíl přinést příklady inovativní dobré praxe péče o stárnoucí populaci s chronickými chorobami ze zahraničí a doporučit postup při jejich implementaci v ČR. Projekt byl řešen Fakultní nemocnicí Olomouc (FNOL) prostřednictvím Národního telemedicínského centra (NTMC). Ve specializované mapě je možné dohledat přehled dobrých praxí v jednotlivých státech EU a po analýze a vyhodnocení kritérií pro ČR byla zhodnocena případná vhodnost implementace dobré praxe v rámci ČR, která je doplněna do mapy, resp. k jednotlivým místům. Specializovaná mapa vznikla na platformě Mapbox - OpenStreetMap a nabízí několik ovládacích prvků, které umožňují zobrazit informace o dané dobré praxi. Celkem bylo zpracováno 33 evropských dobrých praxí, které byly následně zaznačeny do mapy. Jednotlivé dobré praxe jsou barevně rozlišeny šedou a zelenou barvou. Dobrá praxe označená zeleným markerem označuje tu dobrou praxi, která dosáhla dle metodiky EIP AHA celkové hodnocení 3 a více a poté byla zhodnocena metodikou MAST a následně v expertním panelu evaluována pomocí dotazníkového šetření z pohledu aplikovatelnosti v podmínkách ČR, čímž byla doporučena k možné implementaci.